Katchem s.r.o.

Synhydrid

Synhydrid

CAS: 22722-98-1
ES (EINECS): 245-178-2
Další názvy: Red-Al, bis(2-metoxyetoxy)aluminiumhydrid sodný

Synhydrid je 70%-ní roztok bis-(2-metoxyetoxy) aluminiumhydridu sodného v toluenu. Chemický vzorec účinné látky je: NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2. Jedná se o redukční činidlo využívané v organických syntézách.

Mezi jeho výhodné chemické a fyzikální vlastnosti patří především vysoká rozpustnost, tepelná stabilita a bezpečná manipulace (není samozápalný). Synhydridem lze ve většině případů vhodně nahradit daleko nebezpečnější tetrahydridohlinitan lithný. Oproti samozápalnému tetrahydridohlinitanu lithnému, který je rozpustný pouze v éterech, lze redukce bezpečným Synhydridem provádět i v prostředí aromatických rozpouštědel. Účinná látka Synhydridu je dobře rozpustná v benzenu, xylenu, tetrahydrofuranu, dietyléteru apod. Synhydrid je vysoce reaktivní, avšak v protikladu k tomu je stabilní proti oxidaci vzdušným kyslíkem. Při krátkodobém styku se vzdušnou vlhkostí (např. při manipulaci) vznikají pouze zanedbatelné ztráty v obsahu aktivního vodíku. Jeho vysoká tepelná stabilita umožňuje bezpečně provádět redukce i při teplotě 170 °C.

Synhydrid se používá jako redukční činidlo v chemických laboratořích i v průmyslu, a to zejména v těch případech, kdy je požadováno dosažení co nejvyšších možných výtěžků a čistoty produktu. Synhydrid je schopen s vysokým výtěžkem redukovat zejména aldehydy, ketony, oximy, karboxylové kyseliny, estery, anhydridy, acylhalogenidy, laktony, amidy, imidy, laktamy, nitrily, nitrosloučeniny a halogenové uhlovodíky. Velice vhodné je použití Synhydridu jako iniciátoru k polymeraci 6-kaprolaktamu při výrobě polyamidů.
chemických laboratořích se Synhydrid často používá jako činidlo k sušení rozpouštědel.


Technický list ke stažení ZDE

Bezpečnostní list ke stažení ZDE

Cena synhydridu:

Láhve po 1 kg
1 - 5 ks ... 540,00 Kč / kg
6 a více ks ... 485,00 Kč / kg

Soudky o obsahu max 50 l
15 - 49 kg ... 310,00 Kč / kg
50 - 199 kg ... 300,00 Kč / kg
200 - 999 kg ... 290,00 Kč / kg
1000+ kg ... 250,00 Kč / kg

Doprava:
Balení - 1 kg láhve - nutný osobní odběr
Balení - 50 l soudky - při odběru nad 100 kg zajistí a zaplatí dopravu firma Katchem spol. s r. o.
Balení - 50 l soudky - při odběru do 100 kg dopravu hradí příjemce, můžeme ji zajistit u firmy Čechofracht na náklady příjemce.

Pro účely přepravy se jedná o:
UN 3399 SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ,KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU,HOŘLAVÁ,J.N.4.3, II
Upozorňujeme,že se jedná o nebezpečené zboží ,  podléhá ADR předpisům.

Pro objednání Synhydridu kontaktujte, prosím, paní Marii Šebkovou, případně Ing. Fuska:

Marie Šebková, tel: +420 266 173 145, e-mail: sebkova@katchem.cz

Ing. Jiří Fusek, CSc., tel: +420 728 606 144, e-mail: fusek@katchem.cz

Velikosti balení a ceny