Katchem s.r.o.

Synhydrid

Naše firma je výhradním distributorem Synhydridu pro Českou Republiku.
Výrobcem jsou Lučební závody a. s. Kolín.

Produkty