Katchem s.r.o.

Dilaktamát

 

Dilaktamát, dikaprolaktamato-bis(2-methoxyethoxy)hlinitan sodný NaAl[N(CH2)5CO]2(OCH2CH2OCH3)2 se ukázal velmi užitečný jako iniciátor aniontové polymerace a kopolymerace laktamů. Jedna z jeho hlavních výhod před ostatnímí typy iniciátorů spočívá v tom, že polymerační reakce s jeho použitím je mnohem méně citlivá na vlhkost použitého kaprolaktamu a jeho čistotu. To nabízí nové možnosti pro zlepšení účinosti polymeračních technologií. Reakční směs pro polymeraci obdržíme jednoduše rozpuštěním iniciátoru v roztaveném monomeru. Dilaktamát je komerčně dostupný ve formě toluenového roztoku (min. obsah účinné složky 80 %) a aplikace a dávkování je proto velmi jednoduché. Užití dilaktamátu dovoluje značné zjednodušení procesu výroby jak úsporou pracovní síly, tak úsporou energie a využití surovin.

 

 

V rámciprojektu E!4774 (CATAPULT) s názvem „Rychlý pultruzní proces založený na novém aniontovém katalytickém systému pro výrobu zdokonalených polyamidových kompozitních profilů“ firma vyvinula modifikovaný katalytický systém DILAKTAMÁT-S (DLS).

 

DILAKTAMÁT-S byl vyvinut jako speciální iniciátor pro zpoždění krystalizační fáze polymerace zvláště při výrobě polymerů armovaných skleněnými, nebo uhlíkovými vlákny.

 

Složení

82% ± 2% dikaprolaktamato-bis(2-methoxyethoxy)hlinitan sodný NaAl[N(CH2)5CO]2(OCH2CH2OCH3)2
15% ± 3% toluen
4% ± 3% 6-kaprolaktam

 

Fyzikální vlastnosti

Molární hmotnost čisté látky 424.452
Hustota, d20 1.11 x 103 kg m-3
Viskozita při 20oC 1800 mPa s (cP)
Teplota tání -20oC
Teplota vzplanutí t+ 20,5oC
Teplota rozkladu 225oC
Vzhled světle žlutá viskózní kapalina
Obsah aktivních složek 82,0 ± 2%
Balení 50 kg v sudech
+ hořlavina I. třídy nebezpečnosti  

 

Použití

 Dilaktamát iniciuje aniontovou polymeraci laktamů v širokém rozsahu teplot. Užití Dilaktamátu umožňuje téměř bezodpadovou technologii výroby odlitků polyamidu-6 přímou polymerací 6-kaprolaktamu ve stabilních nebo rotačních formách. Polymerační směs je obvykle zahřáta na 140-150oC a Dilaktamát se přidává těsně před nalitím do forem. Volba teploty forem závisí na velikosti odlitku, složení katalytického systému a druhu použitého aktivátoru (izokyanáty, N-aryl a N-acetyl laktam), poměru iniciátor/aktivátor a jejich použitého množství. Nejčastěji se teplota pohybuje v rozmezí 160 - 170oC. Za těchto podmínek polymerační proces trvá od několika minut do desítek minut. Temperace odlitků se provádí obvyklým způsobem. Při vlhkosti do 0.03 hmot % a poměru iniciátor/aktivátor = 1, se jeví jako vhodná dávka Dilaktamátu okolo 0.3 mol %.

 

Hlavní výhody

  •  Iniciátor DILAKTAMÁT, slouží také jako sušící činidlo a dovoluje užití technického kaprolaktamu (obsah vlhkosti do 0,03 hmot.%) jako surovinu pro výrobu polyamidu.
  • Technologie nevyžaduje žádné speciální zařízení
  • Kvalita produktů vyrobených uvedenou technologií je srovnatelná s výrobky vyrobenými náročnějšími postupy.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Fusek, CSc., tel: 728 606 144, e-mail: fusek@katchem.cz

Velikosti balení a ceny

DILAKTAMÁT

(Cat.No. 64)
50 kg
Cena na dotaz