Katchem s.r.o.

Katchem spol. s r. o.

Kvalifikovaná chemie – výzkum, vývoj, výroba

Program firmy zahrnuje laboratorní a poloprovozní zakázkovou přípravu speciálních sloučenin. Převedením laboratorních syntéz do poloprovozních měřítek zvyšujeme možnosti širokého uplatnění produktů v průmyslu i ve výzkumu. 

Představuje moderní firmu s velkým inovačním potenciálem, která na základě vlastních výzkumů uvádí nové technologie do praxe

Katchem spol. s r.o. se zabývá především boranovou chemií, výzkumem a vývojem přípravků pro léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie a technologií přípravy polyamidových prachů. Firma rovněž vyvíjí a vyrábí iniciátory a katalytické systémy pro aniontovou polymeraci a kopolymeraci laktamů.


Kolektiv firmy je tvořen především zkušenými experty, kteří mají na svém kontě množství vědeckých ocenění i patentů, ale zároveň firma vychovává i řadu mladých vědeckých pracovníků. Katchem spol. s r.o. se podílí na řešení českých i evropských projektů. Je členem Asociace výzkumných organizací. 

Laboratoře a výrobny společnosti se nacházejí v Areálu výzkumných ústavů v Řeži a v areálu firmy Balak v Kralupech nad Vltavou.

 

Počet zaměstnanců: 15
Roční obrat: 45 mil. Kč