Katchem s.r.o.

 

Firma Katchem spol. s r. o. byla založena v prosinci 1990 devíti společníky, převážně vědeckými pracovníky. Majitelé jsou autory mnoha patentů a technologických know-how, které jsou využívány při vlastní produkci. Počáteční aktivity spočívaly v laboratorní výrobě některých chemických produktů, provádění chemických analýz a výrobě polyamidových odlitků. Laboratoře a výrobny společnosti se nacházely původně v Areálu výzkumných ústavů v Řeži u Prahy, později přibyla též provozovna v Kralupech nad Vltavou (areál  Balak a.s.).

 

Program

 • Laboratorní příprava speciálních boranových sloučenin a snaha o jejich další využití
 • Převedením laboratorních syntéz do poloprovozních měřítek zvýšit možnosti širokého uplatnění produktů v průmyslu i ve výzkumu
 • Vývoj nových katalyzátorů, výzkum a vývoj nových typů plastických materiálů na bázi polyamidu (PA-6)
 • Vývoj nových technologií přípravy polyamidových prachů

 

Současné aktivity

 •  Boranové klastry (dekaboran, B12H122-, B10H102- apod.) pro vědu a výzkum
 • Karborany a jejich deriváty
 • Borazin a jeho deriváty
 • Izotopově obohacené boranové komplexy (BH3·Et3N, BH3·Me2S, BH3·NH3, ...)
 • COSANy - Kobaltoboranové anionty pro extrakci 137Cs a 90Sr z vyhořelého jaderného paliva
 • Přípravky pro neutronovou záchytovou léčbu rakoviny (BNCT)
 • 10B obohacený 4-Borono-L-fenylalanin (BPA)
 • 10B obohacený merkaptododekaborát sodný (BSH)
 • 10B obohacený dekaborát sodný (GB-10)
 • 10B obohacené prekurzory pro přípravu BPA, BSH a ostatních boranových sloučenin
 • Borohydridy a borodeuteridy (též izotopově obohacené)
 • Bis(2-metoxyetoxy)aluminiumhydrid sodný (SYNHYDRID) - distribuce pro ČR a sousední státy
 •  Polyamid a jeho výroba: DILAKTAMÁT - iniciátor polymerace

 

Výzkum a vývoj nových syntetických postupů pro přípravu boranových sloučenin, katalytických systémů pro aniontovou polymeraci kaprolaktamu nových typů plastických materiálů na bázi polyamidu (PA).

 

Bezpečnostní politika firmy

Jakým způsobem je řešena bezpečnost informací ve firmě Katchem spol. s r. o. je popsáno v následujícím DOKUMENTU (pdf)